วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

อะไรไหว และการหยุดไหว

เมื่อเราพูดถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน บางคนจะพบว่าเรามีอารมณ์มากมาย และสามารถอธิบายว่าเกิดจากอะไรทำให้เราเกิดอารมณ์เหล่านั้น แต่ในบางครั้งเราจะพบเหตุการณ์ ๒ แบบคือ
  • รู้แต่ไม่ทัน อารมณ์มันไหวไปเร็วมากจนจับอะไรไม่ทัน (C มีมากมาย A มีมาก)
  • ไม่รู้อารมณ์ตนเอง แต่รู้สึกแย่ โดยไม่สามารถจับได้ทั้ง C และ A
ผมพบรูปภาพที่มีคนส่งมาให้ซึ่งสามารถทำให้เข้าใจการไหวและการพยายามจับแต่จับไม่ได้ ให้ลองมองภาพข้างล่างดูว่าเป็นอะไรจะพบว่าเกิดการไหวของภาพ ทั้งที่จริงๆแล้วภาพอยู่นิ่งแต่เนื่องจากการพยายามที่จะจับภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในเกิดการเคลื่อนไหวของภาพขึ้น ถ้าต้องการให้ภาพหยุดเคลื่อนไหวให้ลองมองไปที่เมล็ดใดเมล็ดหนึ่งในภาพจะพบว่าภาพทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหว
จากภาพสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือการที่จะหยุดไม่ให้ไหว ให้หยุดอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง (เราจะมาพูดเรื่องอารมณ์ในความหมายของคนทั่วไป ความหมายทางจิตวิทยาตะวันตก และทางพุทธศาสนา ที่มีความหมายต่างกันอย่างมาก)

2 ความคิดเห็น:

  1. สุดยอดมากครับ เป็นการอธิบายที่เขา้ใจได้ง่าย

    ตอบลบ
  2. สุดยอดมากครับ เป็นการอธิบายที่เขา้ใจได้ง่าย

    ตอบลบ